Foto: Rok Govednik/zasebni arhiv Zavoda Bufeto

desna