IZOLA in PIRAN, junij-julij 2013

Sodelujoči; Nikolaj Lisanov (Rusija), Urana Marchesini  (Italija),  Zavod Bufeto (Slovenija)

Foto: Rok Govednik/zasebni arhiv Zavoda Bufeto

desna